dimnjak.hr koristi kolačiće (eng. 'cookies') radi boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Pitanja


 

1. Mene zanima koja je svrha dolaska dimnjačara?

Dimnjačarska usluga je komunalna usluga propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o obavljanju dimnjčarske usluge lokalne uprave (grada ili općine).

Obveza dimnjačara je sprečavanje požara i trovanja, odnosno sprečavanje ugroze korisnika dimnjaka i uređaja za loženje, te sprečavanje ugroze imovine suvlasnika stambenih zgrada i pravnih osoba. Dimnjačar je dužan nakon obavljene usluge izvjestiti vlasnika/korisnika o stanju dimovodnog sustava i o eventualnim nedostacima upozoriti korisinika/vlasnika kao i distributea plina i nadležna tijela (komunalno redarstvo, građevinska inspekcija, inspekcijske službe...).

 

2. Želim znati koje su radnje koje on treba obaviti i za koju cijenu?

Opis usluga i cjenik je postavljen na našoj web stranici LOKACIJE / cijenik dimnjačarskih usluga.

 

3. Da li dimnjak treba čistiti ako nije prljav?

Dimnjačar je dužan izvršiti kontrolu i čišćenje u slučaju da je dimnjak u uporabi.

 

4. Na potvrdi piše UPOZORENJE: Ne preporučuje se rad bilo kojeg trošila koje se koristi radom ventilatora.   ZAŠTO?

Odgovor potražite na našoj web stranici INFO za korisnike / sigurnost.

 

5. Kako sanirati dimnjak?

Odgovor potražite na našoj web stranici INFO za korisnike / upute.

 

6. Gdje piše da dimnjačar mora čistiti dimnjak?

    Gdje piše da dimnjačar mora snimati dimnjak kamerom?

    Gdje piše da ovakav dimnjak nije ispravan?

    Koji Zakoni reguliraju dimnjačarsku uslugu?

Sve propise u svezi dimnjačarstva možete pronaći na našoj web stranici INFO za korisnike / propisi Hr. 

 

7. Zašto moram imati projekt za dimnjak?

Projekt je definiran Tehničkim propisom za dimnjake , a u slučaju priključenja uređaja koji koristi kao gorivo zemni plin, projekt je obvezan i prema Zakonu o zapaljivim tekućinama, koji možete pronaći na našoj web stranici INFO za korisnike / propisi Hr. 

 

8. Da li mogu zamjeniti stari bojler (atmosferski na dimnjak, klasa B) za isti takav.

Odgovor potražite na naš web stranici INFO za korisnike / sigurnost.

 

9. Koja su moja prava, a koje obveze?

Odgovor potražite na našoj web stranici LOKACIJE  / Osijek, Pula, Medulin, Vodnjan - opći uvjeti.

 

10. Koliko često se mora kontrolirati i čistiti dimnjak, odnosno uređaj za loženje?

Definirano je Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova (ovisno o klasi uređaja za loženje, vrsti dimnjaka...) LOKACIJE  / Osijek, Pula, Medulin, Vodnjan - opći uvjeti - odluka.

 

11. Koji dimnjak trebam ...?

Odgovor potražite na našoj web stranici INFO za korisnike / propisi.

 

12. Koja je dužnost suvlasnika stambene zgrade kada je u pitanju održavanje dimnjaka?

Definirano je Zakonom o vlasništvu i drugim pravnim stvarima, članak 80.

Isti možete pronaći na našoj web stranici INFO za korisnike / propisi.

 

13. Kako izbjeći trovanje ugljičnim monoksidom?

Odgovor potražite na našoj web stranici INFO za korisnike / sigurnost

 

14. Zašto dimnjak od opeke (zidani dimnjak) nije  više prikladan za korištenje?

Zbog postojanosti materijala i otpornosti veziva na vlagu dimnjaci od pune opeke nisu prikladni za priključenje plinskih uređaja za loženje.

Isto je definirano EU normama koje su obvezujujuće.

Detaljnije obrazloženje možete pronaći na našoj web stranici INFO za korisnike / sigurnost

 

15. Koja je razlika između tzv. turbo bojlera i kondenzacijskog bojlera?

Turbo bojleri 

Turbo bojleri, kao i kondenzacijski, imaju zatvorene komore izgaranja i osjetnike koji blokiraju rad bojlera u slučaju poremećaja rada

pa su sigurni za korištenje.

Zbog neispunjavanja kriterija o energetskoj učinkovitosti od 2013. godine više nisu u uporabi.

Takva zakonska regulativa stvorila je negodovanje kod korisnika turbo bojlera jer su za njihovu zamjenu dozvoljenim bojlerima morali sanirati dimnjak i ispuniti uvjet da svi potrošači koji su na istoj dimovodnoj vertikali istovremeno mijenjaju svoje bojlere što je stvorilo dodatne troškove i nerijetko nesporazume kod dogovaranja suvlasnika stanova.

Iako su zabranjeni, i od 26. rujna 2015. godine ih nema na tržištu, nije ih trebalo odmah mijenjati i mogli su se ugrađivati u prijelaznom razdoblju, dok se zalihe nisu prodale.

U slučaju kvara, turbo bojleri se mogu popraviti ako je moguće. U slučaju kad popravak nije moguć - moraju se zamijeniti kondenzacijskim bojlerima. Prema nekim procjenama, u Hrvatskoj je oko 75 tisuća turbo bojlera, najviše u Zagrebu i Osijeku.

 

Kondenzacijski bojleri

Kondenzacijski bojleri su energetski vrlo učinkoviti. Zahvaćaju dio topline koja bi pobjegla iz dimnjaka nekondenziranog kotla i ponovno ju iskoriste i tako dobivaju više topline od iste količine goriva. Time se korisnicima štedi novac.

Kondenzacijskom tehnikom se izgaranje prirodnog plina pretvara u korisnu toplinu. Bojler pritom radi samo s temperaturom koja je potrebna za pokrivanje trenutačne potrebe čime se gubici svode ma minimum. Ušteda korištenjem kondenzacijskog bojlera u odnosu na konvencionalni iznosi od 10 do 20 posto. Ušteda ovisi o vrsti grijanja, traženoj temperaturi u prostoriji i vrsti regulacije.

Ovi bojleri mogu biti instalirani na sve sustave grijanja poput podnih, radijatorskih i ventilokonvektore. Bojler nije opasnost u kući sve dok se poštuju svi zahtjevi za stručnim instaliranjem i upute proizvođača.

Fasadni dimnjak kao dodatna mogućnost

Osim ispuštanja dimnih plinova u dimnjak kroz unutrašnjost zgrade, dimni plinovi mogu biti izvedeni na fasadu. Pritom se trebaju zadovoljavati zadani tehnički preduvjeti.

Suvlasnici mogu, kad je to moguće, svoje bojlere spojiti fasadno, pa je takvo spajanje jedan od kompromisa. Fasadni dimnjak ne smije biti postavljen u prolazima i kolnim ulazima, u uskim prolazima pod strehom i na sličnim mjestima, odnsono mora biti u skaldu sa Odlukama lokalne uprave ( npr. Grad Osijek je isto regulirao sa Odlukom o komunalnom redu). Obveza je investitora prije postavljanja dimnjaka izraditi projekt dimnjaka sukladno Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama (isti izrađuje ovlašteni projektant).

 

16. Što treba učiniti kod zamjene uređaja za loženje?

Odgovor za traženo pitaje možete pronaći na našoj web stranici INFO za korisnike / upute

 

17. Koji su uvjeti za ponovno priključenje uređaja za loženje (plin je bio isključen...)?

Odgovor za traženo pitaje možete pronaći na našoj web stranici INFO za korisnike / upute

 

18. Distributer plina je najavio zamjenu brojila, trebam potvrdu od dimnjačara ...?

Dostavite nam Zahtjev za uslugom koji se nalazi na našoj web stranici INFO za korisnike / obrasci.

 

19. Kada i zašto je potrebna izvanredna kontrola dimnjaka u slučaju promjene plinskog brojila ...?

Odgovor potražite na našoj web stranici INFO za korisnike / sigurnost / Izvanredna kontrola

 

 

 

 

 

OPĆENITA PITANJA:
 
Zašto dimnjačar mora čistiti moj dimnjak?

Prije spomenutim Zakonima propisano je redovno održavanje dimnjaka i ložišta. Svi korisnici, pa čak i oni koji ne koriste ložišta podliježu gore navedenim Zakonima u kojima je propisana redovita godišnja kontrola građevinskog stanja i čišćenja dimnjaka bez obzira bio on u uporabi ili ne.

 
Koja su moja prava?

Pravo na sigurnu i kvalitetnu dimnjačarsku uslugu, pravo na neovisno savjetovanje kod izgradnje sustava grijanja od strane dimnjačara.

 

Koje koristi imam od dimnjačara?

Zaštitu od požara, sigurnost uporabe ložišnog postrojenja, zaštitu okoliša, neovisno savjetovanje (odabir vrste goriva, ložišta i dimnjaka), ušteda energije.

 

Koje su moje obaveze?

Na zahtjev ovlaštenog dimnjačara obavijestiti ga o broju i vrsti ložišta i dimovodnih objekata, te o terminima korištenja ložišta i omogućiti pristup svakom ložištu i dimovodnom objektu, dopustiti čišćenje u rokovima prema Odluci o radu dimnjačarske službe.

 

Koje su obaveze ovlaštenog dimnjačara?

Izvršiti stručnu i odgovornu kontrolu i čišćenje dimovoda i ložišta, obavijestiti korisnika odnosno distributera plina o neispravnosti odvođenja dimnih plinova, poštovati pravo na zaštitu osobnih podataka korisnika usluga, izdati račun za izvršenu uslugu.

 

Koliko često se mora kontrolirati i čistiti dimovodni objekt, odnosno uređaj za loženje?

Definirano Odlukom o dimnjačarskoj djelatnosti ( ovisno o klasi ložišta – B, C, odnosno o vrsti goriva).